Srećan praznik

Poseban interes nove vlasti u resoru kulture za CNP nije neočekivan s obzirom na simbolički status i privilegovan javni uticaj CNP-a u institucionalnoj infrastrukturi, ali i na ulogu ove institucije u opstanku DPS elita.

Pozorišno građanstvo

Ali državna kulturna politika u Crnoj Gori bila je toliko otvoreno identitetski nasilna da uloga institucija kulture u tom nasilju nije mogla da ostane neopažena. Pa ipak, predstavnici koalicija koje će, kako sada stvari stoje, u narednom periodu upravljati našim životima kulturi nisu posvetili nikakvu pažnju u svojim predizbornim agendama.

Trening za logorsku kulturu

Šta bi moglo biti sljedeće? Skečevi poput onih kojima su logoraši/ce na Golom otoku “demaskirali” jedni druge, ovoga puta u domaćoj onlajn produkciji i sa nedisciplinovanim građanima umjesto neprevaspitanih logoraša kao glavnim junacima?