Kako osigurati javni interes u pozorištu

Panel diskusija UPKTCG “Javni interes – mjesta nejasnoće i sporenja” (28. maj 2019)

Nelević

Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore 28. maja 2019. organizovalo je panel diskusiju “Javni interes – mjesta nejasnoće i sporenja” u Gradskoj biblioteci “Radosav Ljumović” u Podgorici .

Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore organizovalo je ovu diskusiju sa namjerom da pokrene dijalog različitih pozorišnih aktera o tome da li pozorišne institucije i vaninstitucionalni pozorišni akteri koji se finansiraju iz budžeta vrše svoju misiju u skladu sa javnim interesom, da li postojeći mehanizmi mogu da osiguraju javni interes u pozorištu i o tome na koji način bi se zakonska rješenja i postojeće prakse mogle unaprijediti uvođenjem savremenih oblika konsultovanja pozorišne javnosti i iniciranjem javnih diskusija o stanju u crnogorskom pozorištu.  

U panel diskusiji učestvovali su: direktor Kotorskog festivala pozorišta za djecu Petar Pejaković, umjetnički direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Željko Sošić, direktorica Barskog ljetopisa Ksenija Popović i pozorišna kritičarka i članica Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore Maja Mrđenović, a diskusijom je moderirala Nataša Nelević, takođe članica UPKTCG.

Panelisti/kinje su iznijeli različite ocjene postojećeg stanja kada je riječ o ostvarivanju javnog interesa u pozorištu, relevantnosti  tijela koja posreduju javni interes (prije svega pozorišnih savjeta) i demokratičnosti procedura odlučivanja,  ali su se  saglasili da postoji prostor za pokušaje zajedničkog djelovanja svih aktera na promjeni zakonskih rješenja i strateških dokumenata koja se odnose na kulturu i pozorište, kao i na uspostavljanju novih i savremenih praksi prilikom kreiranja repertoarskih politika koje bi osigurale veći stepen uključenosti pozorišne javnosti u odlučivanje o stvarima koja se tiču javnog interesa u pozorištu.

Takođe, panelisti su se saglasili da je važno nastaviti javne diskusije o pozorištu u kojima bi učestvovali svi za pozorište zainteresovani akteri i da u budućnosti to mora biti važan segment pozorišne kulture u Crnoj Gori.