Faust: Đavo u metrou

Motivima žudnje za apsolutnom ljubavlju i ljepotom Kastorf pronalazi antipode u kapitalističkoj težnji za efikasnošću. Složenost Geteove forme, naročito drugog dijela “Fausta”, on pokušava da prenese kombinovanjem poezije, istorije i filozofije sa realnošću scenske igre. Kao i uvijek, Kastorf umeće i djelove iz drugih tekstova. ...