Faust: Đavo u metrou

Motivima žudnje za apsolutnom ljubavlju i ljepotom Kastorf pronalazi antipode u kapitalističkoj težnji za efikasnošću. Složenost Geteove forme, naročito drugog dijela “Fausta”, on pokušava da prenese kombinovanjem poezije, istorije i filozofije sa realnošću scenske igre. Kao i uvijek, Kastorf umeće i djelove iz drugih tekstova. ...

Uliks: Svijet pod velikim crnim kuglama

Kao i u njegovim prethodnim predstavama u istom pozorištu (adaptacija Deblinovog Berlin Aleksanderplaca i Aveti prema tekstovima Ibzena, Strindberga i Hajnriha Hajnea), Sebastijan Hartman gradi predstavu kao kolaž sopstvenih asocijacija na pročitana djela; asocijacije koje nastaju kada se njegove sopstvene fantazije, strahovi, žudnje, spoje sa onim što je pročitao. ...