Kapital: Uzećemo vam sve!

Nastup izvođača, ispunjen žestoko eruptivnom energijom, koja uspostavlja snažnu čulnu, energetsku razmjenu sa publikom, ključan je za uspjeh predstave, zasnovane na ideji pobune protiv opresivnog, duhovno uništavajućeg konformizma, koji je nužna podloga za “vječni fašizam” – duboko ukorijenjen u samoj strukturi kapitalizma. ...