Pitko o bitnim temama

Dramski tekst „Šćeri moja“ Maje Todorović, polazeći od istorijske, dokumentarne građe o crnogorskom knjazu Nikoli Petroviću i njegovoj porodici, inteligentno, subverzivno i podsticajno tretira temu opresivnog i isključujućeg odnosa krajnje patrijahalnog, a time nužno i krajnje zaostalog crnogorskog društva prema ženama. ...