Crnogorsko pozorište u 2015. godini: kvalitet kao rijedak incident

2015. godina u crnogorskom pozorištu protekla je nedojmljivo, mlako i apatično, uz sadržajno neinventivne repertoare, veoma malo novih produkcija generalno niskog kvaliteta, kao i vrlo mali broj pozorišnih gostovanja. Već i sama činjenica malobrojnih premijernih produkcija koje smo imali prilike pogledati u 2015. godini na pozorišnim scenama u Crnoj Gori dovoljna je da proteklu pozorišnu sezonu okarakterišemo alarmantno lošom. ...

Pozorište kao sredstvo lične i društvene promjene (pozorišni prikaz)

Izvedba „ Život na pauzu” nastala je u okviru projekta „Kulturno-umjetničko stvaralaštvo kao vid rehabilitacije” (NVF B Film Montenegro i NVO Atak), koji se odvija u sklopu većeg projekta „Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije (NVO Juventas i Akcija za ljudska prava - HRA). ...