Prebijeno poštenje

Iako je tema predstave neosporno krajnje bitna, njenoj scenskoj realizaciji donekle nedostaje kompleksnije sagledavanje, kao i opipljivija teatarska vrijednost, pa prikazano često ostaje na nivou opštosti, ilustrativne skice, potvrđivanja potvrđenog. ...

Ukidanje suštine pozorišta

U režiji reditelja Jagoša Markovića nije moguće vidjeti bilo kakve, u društvenoj stvarnosti utemeljene razloge za bavljenje baš ovim tekstom, niti smislene pokušaje relativizovanja istorijske distance između ovog sedamnaestovjekovnog komediografskog djela i današnje publike, veoma udaljene od izvornog konteksta u kome je djelo nastalo. ...