Otelo: Ljubomora pokretač u borbi za prevlast

O izvođenju ovog dramskog klasika možemo reći da je lucidno, tekstu relativno vjerno i korektno tumačenje, realistično sa ponekim avangardnom intervencijom. U krajnjem, osjeća se opterećenost reditelja za originalnošću, pa se ne postiže u velikoj mjeri niti snaga Šekspirove riječi, niti se dobija na snazi izvođačkog izraza. ...