Komentari na nacrt "Programa razvoja kulture 2016-2020."

U predloženom Nacrtu Programa razvoja kulture Crne Gore 2016-2020. godine nije riječ o superiornom i poželjnom strateškom planiranju, nego o pogubnoj kombinaciji tradicionalnog načina planiranja (okrenutog održavanju statusa quo i favorizovanju javnog sektora), i ad hoc odlučivanja koje pogoduje ličnim interesima.

Pismo glumcima (2012.)

Ovo pismo je Andrij Žoldak napisao tokom proba Višnjika, kojeg je postavljao u Turku City Theatre u Finskoj, maja 2012. godine za glumački ansambl koji je igrao u pomenutoj produkciji. Prevod i bilješka o autoru: Damjan Pejanović

Konkurs za najbolji dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori: a gdje su tu djeca?

Biti u žiriju za izbor dramskog teksta za djecu i mlade svakako imponuje, ali nije nimalo ni lak ni zahvalan zadatak. Pogotovo kada ste i sami relativno mlad pisac. Suditi o djelima, ma kako to „sa strane“ djelovalo, nije nimalo lako. Uvijek se postavlja pitanje da li je upliv ličnih afiniteta presudan, na osnovu čega se donosi „sud“ , da li smo istu pažnju posvetili svima i sl. I ranije sam bila u žiriju, mada uglavnom na filmskim festivalima, te sam od tada uspostavila, onako sama sa sobom, neka pravila. Prvo: svako djelo gledam/čitam od početka do kraja bez pauza.