Ko će da duva u svećice CNP-u

Elitistički narativ o CNP počeo je da sahne, pristigli su na njegovo čelo neki novi ljudi bez kapaciteta da ga dalje guraju (resurs kulturnjaka od povjerenja koji su Vladi na dispozicijii, koji će znati da joj se oduže, valjda se u međuvremenu istrošio).

Komentari na nacrt "Programa razvoja kulture 2016-2020."

U predloženom Nacrtu Programa razvoja kulture Crne Gore 2016-2020. godine nije riječ o superiornom i poželjnom strateškom planiranju, nego o pogubnoj kombinaciji tradicionalnog načina planiranja (okrenutog održavanju statusa quo i favorizovanju javnog sektora), i ad hoc odlučivanja koje pogoduje ličnim interesima.

Pismo glumcima (2012.)

Ovo pismo je Andrij Žoldak napisao tokom proba Višnjika, kojeg je postavljao u Turku City Theatre u Finskoj, maja 2012. godine za glumački ansambl koji je igrao u pomenutoj produkciji. Prevod i bilješka o autoru: Damjan Pejanović