TRIBINA O POZORIŠTU ZA DJECU I MLADE U CRNOJ GORI

Pozorište nosi potencijal najdirektnije i najhumanije umjetnosti, najsličnije životu, i kao takvo, naročito kada je namijenjeno djeci i mladima, predstavlja izuzetno važan umjetnički, ali i društveni projekat. Međutim, uprkos opštem slaganju o ogromnom značaju i mogućnostima djelovanja i uticaja pozorišta za djecu i mlade, ono u Crnoj Gori evidentno ima imidž „drugorazrednog pozorišta“, ili nečega poput dječijeg menija u restoranima - „pola porcije u pola cijene“. Ovo se ogleda u nedovoljnoj kvantitativnoj i kvalitativnoj razvijenosti, centralizovanosti postojeće pozorišne ponude za djecu i mlade u Podgorici i, tokom trajanja Kotorskog festivala pozorišta za djecu, u nedostatku predstava za različite uzraste i izostanku programa razvoja publike, nepostojanju evaluacija i diskusija o kvalitetu, lošoj umreženosti postojećih aktera, nedostatku finansijskih resursa i mehanizama podrške razvoju pozorišta za djecu i mlade, neadekvatnom medijskom tretmanu... ...