Peripetija

Elektronski časopis za pozorišnu kritiku i teatrologiju Peripetija.me nastao je na inicijativu malobrojne grupe pozorišnih kritičara/ki koje su osnivanje ovog časopisa vidjele kao mogućnost da afirmišu kritičku recepciju kao nužan, i trenutno veoma ugrožen segment pozorišne kulture u Crnoj Gori.

U 2016. časopis je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore kroz godišnji Konkurs za sufinansiranje kulturno-umjetničkog stvaralaštva.